Betingelser for brugen af iPride.dk

1. Betingelser for profiler på Ipride.dk

 1. Du skal være 15 år eller ældre for at oprette en profil på iPride.dk.
 2. Når du opretter en profil på iPride.dk, skal du som minimum udfylde alle de obligatoriske felter i oprettelsesformularen. Det er ikke et krav, at du indtaster hverken mobiltelefonnummer eller e-mail adresse, men vi anbefaler det, for at du kan få det fulde udbytte af alle iPride.dks funktioner.
 3. VIGTIGT: Ved at indtaste din e-mail adresse giver du os muligheden for automatisk at kunne fremsende en evt. ny adgangskode til dig, hvis du skulle glemme din adgangskode. Du accepterer samtidigt, at vi må sende nyhedsbreve og notifikationer til dig.
 4. Det er ulovligt at indtaste en falsk (en andens) e-mail adresse, telefonnummer eller andre oplysninger relateret til andre personer end dig selv. Alle tilfælde af brug af urigtige oplysninger vil blive politianmeldt med oplysning af blandt andet IP-nummer, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.
 5. iPride.dk accepterer ikke indhold i profilteksten med stærke pornografiske undertoner, hvilket også gælder for de billeder, du tilføjer din profil/fotoalbum (se punkt 3).
 6. Enhver form for pædofilt indhold, eller andet indhold af direkte ulovlig karakter vil blive politianmeldt med oplysning om blandt andet IP-nummer, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.
 7. Ved oprettelse af en profil på iPride.dk giver du samtidigt samtykke til, at iPride.dk må vise din profil for iPride.dks brugere, herunder både via e-mail og sidevisninger på iPride.dk. En profilvisning kan indeholde oplysninger om din politiske overbevisning, religion, seksualitet og tilsvarende oplysninger, såfremt du har indtastet dem på din profil. Hvis du ønsker at tilbagekalde dette samtykke, skal du slette din profil.
 8. iPride.dk tilstræber, at sitet primært indeholder aktive profiler. iPride.dk forbeholder sig retten til at slette inaktive profiler manuelt, såvel som via automatiserede slettejobs.
 9. iPride.dk forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt og uden varsel, at kunne slette/ændre profiler, der udnytter iPride.dk kommercielt eller indeholder anden form for reklame, er anstødene, useriøse, usande, diskriminerende, eller på anden måde vurderes til ikke at leve op til et redeligt niveau. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

2. Betingelser for brugen af iPride.dk

A. Beskeder og chat

 1. Det er ikke tilladt at sende eller videresende beskeder på iPride.dk indeholdende kommercielt-, anstødene- eller diskriminerende indhold, kædebreve eller kontaktoplysninger på andre personer eller virksomheder.
 2. Det er ikke tilladt at benytte chatten til spam og anden uanstændig henvendelse. Det er vigtigt, at den enkelte bruger, i alle tilfælde, husker at bibeholde en anstændig og redelig tone.
 3. iPride.dk kan til enhver tid, og uden varsel, slette indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

B. Events oprettet af brugere

 1. Events oprettet af brugerne vil være tydeligt adskilt fra de af iPride.dk oprettede events under ”Grupper” og ”Forums”.
 2. Events som bliver annonceret via iPride.dk, må ikke have kommerciel karakter eller have karakter af reklame, m.m. Det er blandt andet ikke tilladt at lægge billeder ind med firmalogo, videresælge rejser og lægge events ind fra andre dating sites.
 3. Events skal være rettet mod brugerne på iPride.dk.
 4. Alle events skal godkendes af iPride.dk, hvilket sker løbende efter oprettelsen.
 5. Ved oprettelse af arrangementer under ”Grupper” og ”Forums” skal der være en arrangør, som er ansvarlig for arrangementet. Arrangøren er ansvarlig for at afvikle arrangementet som lovet overfor deltagerne.
 6. Ved oprettelse af annoncering på iPride.dk vedrørende events, må indholdet ikke være anstødene eller på nogen anden måde være diskriminerende.
 7. Det gælder for alle events oprettet af brugerne, at arrangøren er forpligtet til at refundere den tilmeldtes betaling, hvis den tilmeldte melder afbud inden tilmeldingsfristens udløb.
 8. Det gælder for alle events at man opfører sig redeligt og sobert, og ikke udviser en adfærd der på nogen måder er anstødene, truende eller krænkende. Det er til enhver tid arrangørens ret at bortvise folk, der efter hans vurdering overtræder retningslinjerne.
 9. Møder man beruset op til et event, vil arrangøren kunne bortvise brugeren ved døren, uden der vil ske nogen form for refundering af det indbetalte beløb.
 10. Overtræder den samme bruger gentagne gange retningslinjerne, vil brugeren kunne blive idømt karantæne og dermed udelukkes for deltagelse i fremtidige events.
 11. For events oprettet af brugere gælder, at iPride.dk formidler kun kontakten mellem tilmelder og arrangøren, og iPride.dk kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for de enkelte events/arrangementer. Såfremt du finder arrangementet utilstrækkeligt, bedes du kontakte eventopretter. Hvis der ikke kan etableres en tilfredsstillende dialog, bedes du tage kontakt til iPride.dks eventkoordinator på info@ipride.dk. Hvis iPride.dk bliver gjort bekendt med, at reglerne for oprettelse/afholdelse af en event ikke er overholdt, kan vi til enhver tid – og uden varsel – slette arrangørens arrangementer og/eller profil. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden og uden nogen form for dækning af de tab arrangøren måtte lide i forbindelse med en evt. aflysning, m.m. af arrangementet.
 12. iPride.dk påtager sig ikke ansvaret, hvis et event oprettet af brugerne bliver aflyst eller på anden måde mislykkes.
 13. Da iPride.dk kun formidler kontakten mellem tilmelder og arrangøren påtager iPride.dk sig intet ansvar for personskader, skader på ejendele eller andre former for skader, hvad enten det skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder eller andre årsager. Ligeledes kan iPride.dk ej heller gøres erstatningspligtig for mistede ejendele. Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.
 14. Deltageren skal selv tegne de nødvendige forsikringer, der dækker deltagerens deltagelse i eventet / arrangementet.
 15. Ret venligst henvendelse til iPride.dk’s eventkoordinator på info@ipride.dk, hvis du har spørgsmål omkring oprettelse, afvikling, m.m.
 16. iPride.dk forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel og derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger ”Grupper” og ”Forums” på iPride.dk.

C. Events oprettet af iPride.dk

 1. Events oprettet af iPride.dk vil være tydeligt adskilt fra de af brugerne oprettede events under ”Grupper” og ”Forums”.
 2. Vær opmærksom på, at der er brugerbetaling på nogle events, og at der for iAdore oftest vil være en særlig fordelagtig pris, i forhold til den pris man skal betale som Gratis-profil. Yderligere vil der være events, der kun er for iAdore.
 3. Events oprettet af iPride.dk vil kun være for brugere på iPride.dk.
 4. Betaling for deltagelse i et event bliver opkrævet ved tilmeldingen.
 5. I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter IKKE omfattet af den normale fortrydelsesret på 14 dage. Ved dit køb accepterer du nedenstående retningslinjer vedrørende tilbagebetaling/refundering:
 6. Du kan fortryde din tilmelding frem til datoen for seneste tilmeldingsfrist. Dog vil tilbagebetaling kun ske med 50% af det indbetalte beløb.
 7. Fortryder du din tilmelding efter tidspunktet for seneste tilmeldingsfrist, vil du være bundet af dit køb og der vil ikke ske refundering.
 8. Skulle iPride.dk vælge at aflyse et event, vil du blive refunderet 100% af det beløb du har indbetalt.
 9. Force majeure: Skyldes aflysningen forhold, der ikke kan henføres til iPride.dk, vil der ikke ske refundering af det indbetalte beløb, hvis begivenheden indtræffer efter datoen for sidste tilmeldingsfrist. Indtræffer begivenheden før datoen for sidste tilmeldingsfrist vil iPride.dk refundere 50% af det indbetalte beløb.
 10. Billetter må ikke byttes eller videresælges til en anden bruger.
 11. iPride.dk tager forbehold for fejl og mangler i priser og eventbeskrivelser.
 12. I forbindelse med din tilmelding skal du oplyse følgende personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig som rette deltager i eventen.
 13. Det gælder for alle events at man opfører sig redeligt og sobert, og ikke udviser en adfærd der på nogen måder er anstødene, truende eller krænkende. Det er til enhver tid arrangørens ret at bortvise folk, der efter hans vurdering overtræder retningslinjerne.
 14. Møder man beruset op til et event, vil arrangøren kunne bortvise brugeren ved døren, uden der vil ske nogen form for refundering af det indbetalte beløb.
 15. Overtræder den samme bruger gentagne gange retningslinjerne, vil brugeren kunne blive idømt karantæne og dermed udelukkes for deltagelse i fremtidige events.
 16. Ved din tilmelding til et event arrangeret af iPride.dk accepterer du samtidigt, at iPride.dk må bruge billeder og statements fra eventen til markedsføringsmæssige formål, såvel internt som eksternt.
 17. iPride.dk påtager sig intet ansvar for personskader, skader på ejendele eller andre former for skader, hvad enten det skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder eller andre årsager. Ligeledes kan iPride.dk ej heller gøres erstatningspligtig for mistede ejendele. Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.
 18. Deltageren skal selv tegne de nødvendige forsikringer, der dækker deltagerens deltagelse i eventet / arrangementet.
 19. iPride.dk forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel og derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger Events på iPride.dk.

3. Betingelser for indsendelse (upload) af billeder på iPride.dk

A. Betingelser for profilbillede

 1. Profilbilledet skal kun være af dig selv, dvs. der må ikke optræde andre personer på billedet og heller ikke børn. Det skal være nutidigt og du skal have brugsretten til billedet.
 2. Profilbilledet må ikke indeholde spildplads (dvs. portrættet skal gå fra kant til kant), og det skal vende rigtigt.
 3. Profilbilledet skal være et portrætbillede og af en sådan størrelse og kvalitet, at personen kan genkendes.
 4. Profilbilledet må ikke indeholde logoer, links eller referencer til andre websites.
 5. Profilbilledet må ikke virke voldeligt eller truende eller på anden måde indeholde ulovligheder.
 6. Profilbilledet, hvor du kun er iført undertøj eller med seksuelle undertoner, må kun uploades i dit private/venne fotoalbum og må ikke bruges som profilbillede (se punkt 3.B).
 7. Billeder, som må betegnes som modelbilleder og fakes, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.
 8. Hvert billede må kun figurere én gang.
 9. Billeder, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive slettet uden varsel.

B. Betingelser for billeder i offentligt fotoalbum

 1. Billeder af ens børn og ting, som man ønsker til “offentlig skue”, er tilladt herinde.
 2. Billedet skal være roteret korrekt.
 3. Billeder, som må betegnes som modelbilleder og fakes, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.
 4. Billeder må ikke indeholde logoer, links eller referencer til andre websites.
 5. Billeder med seksuelle undertoner (f.eks. nøgenhed), må kun uploades i dit private/venne fotoalbum.
 6. Hvert billede må kun figurere én gang.
 7. Billeder, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive slettet uden varsel.

C. Betingelser for billeder i private/venne fotoalbum

 1. Billeder af ens børn og ting, som man ikke ønsker til “offentlig skue”, er tilladt herinde.
 2. Billeder af nøgenhed må kun være af dig.
 3. Billeder må ikke indeholde logoer, links eller referencer til andre websites.
 4. Billeder må ikke virke voldelige eller truende eller på anden måde indeholde ulovligheder.
 5. Billeder, som må betegnes som modelbilleder og fakes, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.
 6. Hvert billede må kun figurere én gang.
 7. Billeder som ikke opfylder ovenstående krav vil blive slettet uden varsel.

D. Betingelser for (upload) videoer i offentligt videoalbum

 1. Videoer skal kun være af dig selv, dvs. der må ikke optræde andre personer på videoerne og heller ikke børn, samt du skal have brugsretten til videoerne.
 2. Videoer skal være roteret korrekt.
 3. Videoer, som må betegnes som modelvideoer og fakes, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.
 4. Videoer må ikke indeholde logoer, links eller referencer til andre websites.
 5. Videoer må ikke virke voldelige eller truende eller på anden måde indeholde ulovligheder.
 6. Videoer med seksuelle undertoner (f.eks. nøgenhed), må kun uploades i dit private/venne fotoalbum.
 7. Hvert video må kun figurere én gang.
 8. Videoer, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive slettet uden varsel.
 9. iPride.dk kan til enhver tid, og uden varsel, slette indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

E. Betingelser for (upload) videoer i private/venne videoalbum

 1. Videoer af ens børn og ting, som man ikke ønsker til “offentlig skue”, er tilladt herinde.
 2. Offentligt tilgængelige videoer uden rettigheder, er tilladt herinde.
 3. Videoer af nøgenhed må kun være af dig.
 4. Videoer må ikke indeholde logoer, links eller referencer til andre websites.
 5. Videoer må ikke virke voldelige eller truende eller på anden måde indeholde ulovligheder.
 6. Videoer, som må betegnes som modelvideo og fakes, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.
 7. Hvert video må kun figurere én gang.
 8. Videoer som ikke opfylder ovenstående krav vil blive slettet uden varsel.
 9. iPride.dk kan til enhver tid, og uden varsel, slette indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

F. Betingelser for (upload) musik i offentligt musikalbum

 1. Musikken skal kun være produceret af dig selv, dvs. der må ikke optræde andre personer i musikken, samt du skal have brugsretten til videoerne.
 2. Musikken må ikke indeholde slogans, logoer, links eller referencer til andre websites.
 3. Musikken må ikke virke voldelige eller truende eller på anden måde indeholde ulovligheder.
 4. Musik med seksuelle undertoner (f.eks. nøgenhed), må kun uploades i dit private/venne fotoalbum.
 5. Hvert musik nummer må kun figurere én gang.
 6. Musik, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive slettet uden varsel.
 7. iPride.dk kan til enhver tid, og uden varsel, slette indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

G. Betingelser for (upload) musik i private/venne musikalbum

 1. Musik af ens børn eller folk man kender, som man ikke ønsker til “offentlig skue”, er tilladt herinde.
 2. Offentligt tilgængelig musik uden rettigheder, er tilladt herinde.
 3. Musikken må ikke indeholde slogans, logoer, links eller referencer til andre websites.
 4. Musikken må ikke virke voldelige eller truende eller på anden måde indeholde ulovligheder.
 5. Hvert musik nummer må kun figurere én gang.
 6. Musik som ikke opfylder ovenstående krav vil blive slettet uden varsel.
 7. iPride.dk kan til enhver tid, og uden varsel, slette indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

H. Betingelser for billeder vedhæftet i beskeder på iPride.dk

 1. Billeder må ikke virke voldelige, truende eller anstødelige.
 2. Billeder af anstødelig karakter, som bliver sendt uopfordret til andre brugere, vil uden varsel medføre en sletning af profilen. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

4. Generelle betingelser

Enhver form for henstilling fra en medarbejder hos iPride.dk SKAL følges. Det er nødvendigt, at man er imødekommende overfor evt. advarsler og henstillinger. Advarsler gives, hvis iPride.dk bedømmer, at den uønskede adfærd kan være til gene for de andre brugere og/eller sitet som helhed. Vælger man at ignorere disse, kan det medføre sletning af profil og/eller karantæne fra iPride.dk, uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

5. Råd om sikkerhed

iPride.dk tilskynder alle brugere til at være varsomme overfor beskeder, der er skrevet på engelsk eller som ser maskin-oversatte ud. Dette kan være fup-beskeder, hvis hensigt kan være at lokke penge ud af folk. Er du i tvivl om, hvorvidt der er tale om en besked fra en rigtig profil, bedes du kontakte kundeservice.
iPride.dk råder alle brugere til ikke at videregive personlige oplysninger så som adresse og kreditkortnumre. Vi fraråder også, at man betaler for flybilletter eller lignende for andre profiler man ikke har mødt og kender fysisk.
iPride.dk opfordrer alle brugere til ikke at give penge til personer, de ikke kender.
Hvis du mener at du er blevet frasvindlet penge eller andre værdier, anbefaler vi, at du anmelder det til os og politiet. Vi samarbejder gerne med politiet og leverer gerne data, der kan lette opklaringen. Slet ikke din profil før du har talt med vores kundeservice, så vi kan nå at sikre beviser.

6. Andet

iPride.dk vil løbende optimere og forbedre siden, så du som bruger altid nyder godt af den bedste funktionalitet. iPride.dk forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer på sitet, herunder at tilføje og fjerne funktioner.
iPride.dk er underlagt ”Lov om behandling af personoplysninger” og har forpligtet sig overfor Datatilsynet til at iagttage personers ret til anonymitet på iPride.dk og udvise ansvarlig omgang med personfølsomme oplysninger.
iPride.dk forbeholder sig alle rettigheder til alt materiale vist på websitet, herunder alle varemærker, logoer, billeder, fotos, animationer, videoklip, brugsvilkår og tekst. Det gælder også i forbindelse med levering af andre tjenester i tilknytning til brugen af iPride.dk, eller tjenester som iPride.dk har licens til at bruge. Ingen sådanne immaterielle rettigheder må kopieres, gengives, udgives, anvendes eller vises, uden skriftlig godkendelse fra iPride.dk. Overtrædelser vil blive retsforfulgt af iPride.dk eller andre rettighedshavere. Ved overtrædelse af ovenstående kan man pådrage sig erstatningsansvar jf. reglerne i almindelig dansk ret.
iPride.dk forbeholder sig ret til når som helst at ændre nærværende Brugsvilkår. Et medlem anses for at være informeret om sådanne ændringer, så snart de er udgivet på websitet. Ændringerne træder i kraft en måned efter udgivelse på websitet. For de medlemmer, som registrerer sig på websitet, efter ændringerne er udgivet, skal ændringerne gælde omgående, idet de nye Brugsvilkår udtrykkeligt godkendes ved registrering af medlemskabet.
iPride.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på websitet. iPride.dk påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på websitet.
iPride.dk er yderst opmærksom på, at alle brugere skal kunne føle sig trygge og glade på vores site. Derfor opfordrer vi alle til at anmelde ethvert form for indhold, som de påskønner har til hensigt at nedgøre andre brugere eller sitet, eller på anden vis er i strid med vores betingelser. Disse anmeldelser skal ske til vores kundeservice.
Husk nu, at ovenstående regler og retningslinjer er for at sikre dig den bedste og sikreste oplevelse.
Held og lykke med at finde din nye kæreste på iPride.dk :-)

Betingelser for løbende abonnementer

Du køber ydelsen af Nordic Heaven (CVR Nr.: 35129073), Hovmestervej 27 1tv, 2400 Kbh nv. Til ordrebeløbet lægges et betalingsgebyr til Stripe.com.

Vi anvender sikker SSL betaling via Comodo SSL:

SSL Certificate
SSL Certificate

Accept af abonnementsbetingelser:

Ved din tilmelding accepterer du, at iPride.dk må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber abonnement på en profil fornyer vi det automatisk indtil du melder dig fra her i betalingscentret. Du er med dette abonnement fri for nogensinde at løbe tør for abonnement.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode:

Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement, dog vil du blive opkrævet betaling jf. det valgte produkt indtil en evt. bindingsperiode er udløbet. Opsigelsen af abonnementet påvirker ikke den profiltid der allerede er aktiveret på din profil.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold:

Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på profilen. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb i en evt. bindingsperiode jf. det valgte produkt.

Procedure for abonnementshævning:

Løbende abonnementer bliver fornyet ca. 4 timer før din profiltid udløber. Det sker for at kunne garantere at du ikke løber tør for profiltid. Vi lægger naturligvis den overskydende profiltid oveni fornyelsesperioden.

Fortrydelsesret:

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice for at informere om, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling. Profiler, der ikke er taget i brug, refunderes forholdsmæssigt til den resterende købte profiltid. Profiler, der er taget i brug, refunderes halvt i forhold til resterende købt profiltid for at kompensere for afholdte omkostninger.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer:

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit abonnement vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres.

PROFIL LOG IND OPRET NY PROFIL

 
×
OPRET PROFIL HAR ALLEREDE EN PROFIL

 
×
GLEMT DINE DETALJER?
×

Gå op